Stratejik İletişim Planlaması

    Stratejik İletişim Planlaması müşterilerimizin iş hedeflerini destekleyecek şekilde belirlenmiş iletişim hedeflerine erişmek üzere farklı iletişim ortamları için hazırlanmış yıllık iletişim faaliyetleri planıdır. Plan; sosyal paydaşları, iletişim hedeflerini, iletişim stratejilerini, mesajları, iletişim politikalarını, projeleri, kritik başarı ve risk faktörleri ile yıllık yol haritasını içerir.

    Yazılar